Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 236-KH/TĐTN-TCKT ngày 26/2/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc kiểm tra, giám sát năm 2021 và Thông báo số  -TB/TĐTN-TCKT ngày 4/11/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2021 năm 2021, ngày 11/11/2021, Ban Thường vụ Thành đã tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2021 bằng hình thức trực tuyến do tình hình dịch bệnh Covid-19, kiểm tra các đơn vị: Đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng. Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng cuối năm 2021 và kiểm tra việc thực hiện chủ đề công tác năm 2021.

Qua kiểm tra, các đơn vị đều có sự chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, tập trung vào những nội dung đề nghị kiểm tra. Trong năm 2021, công tác giáo dục của Ðoàn thanh niên các đơn vị có những chuyển biến tích cực theo xu hướng đa dạng hóa hình thức, từng bước phù hợp tâm lý, nguyện vọng của thanh niên. Ðồng thời, các hoạt động giáo dục của Ðoàn đã nhạy bén, theo sát các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước, luôn gắn hoạt động của thanh niên với giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đẹp và ý thức công dân trẻ. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng của Ðoàn các đơn vị thời gian qua góp phần nhen lên ngọn lửa lý tưởng cách mạng, ý chí và lòng yêu nước cho thanh niên. Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, lề lối công tác cán bộ Đoàn”; đăng ký thực hiện nghiêm túc “Những điều cán bộ đoàn nên làm và không nên làm”; tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm phù hợp với từng đối tượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên;… Qua đó ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, nhiều phong trào, mô hình có hiệu quả.

Nhiều hoạt động tình nguyện được triển khai hiệu quả gắn với chủ đề công tác năm “Thanh niên Đà Nẵng khởi nghiệp, lập nghiệp”; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TU của BTV Thành ủy gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu nhi. Triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động “Nói không với ma túy và tệ nạn xã hội”; “Gương mẫu trong tham gia giao thông”…; thành lập các đội hình tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19; ra quân “Ngày chủ nhật xanh” năm 2021; tổ chức thắp nến  tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh – liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021),…

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế tại các đơn vị như công tác quản lý đoàn viên; việc triển khai sinh hoạt chi đoàn điều kiện hiện nay còn nhiều khó khăn, ngoài ra do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid 19 nên nhiều hoạt động bị hạn chế; công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú còn gặp nhiều hạn chế; công tác phát triển Đảng còn thấp…

Bài viết liên quan