Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho thanh thiếu nhi năm 2021

Sáng ngày 3/11/2021, tại Thành Đoàn Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho thanh thiếu nhi năm 2021. Hội nghị được trực tuyến 82 điểm cầu tại các quận, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc trên địa bàn thành phố. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Công Hùng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng và hơn 600 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại 82 điểm cầu trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Thành, Trưởng ban Tuyên giáo Thành Đoàn, Báo cáo viên Thành Đoàn đã thông tin tới Đoàn viên thanh niên, học sinh về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thời gian vừa qua. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới việc gia tăng tỷ lệ tội phạm trong thanh thiếu niên, các hành vi phạm tội cũng như hình thức xử phạt. Qua dẫn chứng một số vụ việc thực tế tại thành phố Đà Nẵng, báo cáo viên cũng phân tích rõ việc thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm chăm sóc, giáo dục đối với thanh thiếu niên là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng gia tăng tỷ lệ tội phạm trong lứa tuổi này.

Chương trình là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, giúp đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có sự chuyển biến về hành động, tích cực tham gia phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội. Đồng thời nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, tổ chức Đoàn trong giáo dục, định hướng cho đoàn viên thanh niên sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật, góp phần củng cố, đảm bảo an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội từ cơ sở.

Bài viết liên quan