LỄ KÝ CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIAI ĐOẠN 2022-2025 GIỮA ĐOÀN THANH NIÊN VÀ HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG HẢI CHÂU 1

🌼🌸 Ngày 29/10/2021, Đoàn TN và Hội CCB phường Hải Châu I tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp(CTPH) “Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ”, giai đoạn 2022-2025.
Tin, bài: BBT

Bài viết liên quan