Hình thành cho được ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân và tình cảm yêu kính Bác ở mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân

(Dangbodanang.vn) – Sáng 16/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

 Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

“Để hội nghị đạt kết quả tốt, các đại biểu ở các điểm cầu tập trung thảo luận, phát biểu làm rõ hơn các nhận định trong báo cáo, chia sẻ những cách làm mới, cách làm hay và đề xuất những giải pháp khả thi để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị.

Trong 2 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên cả nước đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện, đồng bộ; góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị TSVM; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ, làm cho sinh hoạt của Chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể; chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để đại biểu tại các điểm cầu phát biểu tham luận, chia sẻ về những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; cũng như đề xuất các giải pháp, kiến nghị để tiếp tục thưc hiện có hiệu quả Chỉ thị trong thời gian tới.

Kết thúc chương trình hội nghị trực tuyến, tại điểm cầu Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố.

Với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị thành phố, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn đã dần trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ và các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn, xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là “Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy vai trò, trách nhiệm và đổi mới phong cách lãnh đạo của người đứng đầu”.

Các địa phương, đơn vị xác định nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tập trung vào công tác đổi mới phong cách, tác phong công tác, thực hiện gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với dân, chống bệnh thành tích; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; các đảng ủy: Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Khối Doanh nghiệp, Viễn thông…lựa chọn các nội dung gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và kinh doanh của mình như: nâng cao ý thức, thái độ, tinh thần phục vụ khách hàng và các chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đưa chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy trong các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp; đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng, có các bài giảng, chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong quá trình thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong thời gian tới, đồng chí Võ Công Trí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và NQTW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phù hợp tình hình từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay để kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW,…Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Võ Công Trí nhấn mạnh: “Điểm mấu chốt để đạt được yêu cầu trên là phải thúc đẩy hình thành cho được ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân và tình cảm yêu kính Bác ở mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị”.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy trao Bằng khen cho 9 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu đã có nhiều thành tích trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Nguồn: Dangbodanang.vn.

Bài viết liên quan