Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 163-KH/TĐTN-TCKT ngày 14/04/2020 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành Thành Đoàn năm 2020, trong từ ngày 16/11 đến ngày 19/11/2020, Ban Thường vụ Thành đã tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm 2020 tại một số đơn vị đoàn cơ sở và Đoàn trực thuộc.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng cuối năm 2020 tại các đơn vị: Đoàn phường Thọ Quang, Đoàn phường Mân Thái, Đoàn xã Hòa Phước, Đoàn xã Hòa Phong, Quận Đoàn Sơn Trà và Huyện Đoàn Hòa Vang.

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm năm 2020 gắn với chủ đề công tác “Tuổi trẻ Đà Nẵng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các đơn vị đều có sự chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, đầy đủ, tập trung vào những nội dung đề nghị kiểm tra. Trong năm 2020, các đơn vị đã triển khai tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên, tập trung vào việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020; các phong trào hành động cách mạng được thực hiện sôi nổi, nhiều hoạt động tình nguyện được triển khai hiệu quả gắn với chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ Đà Nẵng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TU của BTV Thành ủy gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu nhi. Triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động “Nói không với ma túy và tệ nạn xã hội”; “Gương mẫu trong tham gia giao thông”…; thành lập các đội hình tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19; triển khai Chương trình tiếp sức đến trường năm học 2020 – 2021; tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022;…

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế tại các đơn vị như công tác quản lý đoàn viên; việc triển khai sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư trong điều kiện hiện nay còn nhiều khó khăn, ngoài ra do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh covid 19 nên nhiều hoạt động bị hạn chế; công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú ở các đoàn xã, phường còn gặp nhiều hạn chế vì số lượng đoàn viên thanh niên phát triển mới ngày càng giảm; công tác phát triển Đảng còn thấp…

Tin, hình: BBT

Bài viết liên quan