Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt Câu Lạc bộ Lý luận trẻ cấp thành phố quý IV

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2020. Chiều ngày 19/11/2020, Ban Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Lý luận trẻ tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý Luận trẻ thành phố quý IV/2020.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Duy Thành. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn báo cáo chuyên đề: Nhận diện, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng – đây cũng là nội dung được các thành viên quan tâm, thảo luận sôi nổi về tình hình hiện nay trong đoàn viên, thanh niên. Cũng tại buổi sinh hoạt, các thành viên cũng nêu lên các thực trạng, tư tưởng dễ bị kích động hiện nay của đoàn viên, thanh niên, các giải pháp, định hướng tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị và cách nhận biết các quan điểm sai trái, thù địch, phản động của các thế lục chống phá, qua đó sẽ góp phần tạo sự đồng lòng, thống nhất trên mặt trận tư tưởng, nâng cao sức chiến đấu, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Bá Duân – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ nhiệm Câu Lạc bộ Lý luận trẻ tiếp thu các ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên, định hướng phát triển Câu lạc bộ cho năm 2021 về số lượng thành viên tham gia và các nội dung sinh hoạt ngày càng phong phú, mới mẻ, tạo hứng khởi cho các buổi sinh hoạt.

Tin, bài: Huỳnh Tâm

Bài viết liên quan