Sinh hoạt câu lạc bộ Lý luận trẻ thành phố Quý III năm 2020

Chiều ngày 30/9/2020. Câu lạc bộ Lý Luận trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt quý III với các nội dung: “Tuổi trẻ Đà Nẵng trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tập huấn chuyên đề “Ứng xử trên không gian mạng”, với sự tham gia của 43 đồng chí là thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ thành phố Đà Nẵng và cán bộ chuyên trách cơ quan Thành Đoàn Đà Nẵng

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên đã cùng nhau đóng góp ý kiến và trao đổi nhiều nội dung liên quan trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc; tại buổi sinh hoạt đã có nhiều ý kiến phát biểu góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đoàn viên; đề xuất một số giải pháp trong công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên giai đoạn hiện nay; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ngoài ra, các thành viên được nghe đồng chí báo cáo viên trao đổi thêm về các nội dung và tình hình của giới trẻ hiện nay về việc ứng xử trên không gian mạng, có thể thấy mạng xã hội bây giờ đã khiến thế giới ảo thành thế giới thực. Nguy hiểm hơn, thế giới ảo mà thực này quá lộn xộn, ít chế tài, khiến cho người ta có cảm giác ai thích làm gì ở trên mạng cũng được. Đây là thực trạng hết sức đáng báo động để chúng ta cần có những biện pháp bảo vệ những người tham gia mạng xã hội, để những ứng xử thiếu văn minh trên mạng xã hội không hiện thực hóa ngoài đời thực.

 

 Tin: BBT

Bài viết liên quan