Chi bộ Phong trào tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2020

Ngày 30/9/2020, Chi bộ Phong trào thuộc Đảng bộ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức họp tháng 9 và sinh hoạt chuyên đề định kỳ quý III/2020 với chủ đề “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng”. Tham dự có đồng chí Lê Công Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy Thành Đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thảo – Bí thư Chi bộ Phong trào chủ trì sinh hoạt cùng các đồng chí trong Chi bộ. 

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã thảo luận, đóng góp ý kiến, thống nhất thông qua dự thảo báo cáo hoạt động tháng 9/2020 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2020. Qua báo cáo cho thấy, trong tháng 9/2020, Chi bộ Phong trào Thành Đoàn đã tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng cấp trên về công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid – 19, vận động đảng viên, quần chúng thực hiện; Đẩy mạnh tuyên truyền về các ngày kỷ niệm như 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu, 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, triển khai việc lấy ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; Chi bộ lãnh đạo, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong điều kiện đảm bảo thực hiện các chỉ đạo về phòng chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới.

Về buổi sinh hoạt chuyên đề quý III/2020, đồng chí Nguyễn Duy Thành – Phó Bí thư Chi bộ Phong trào trình bày báo cáo chuyên đề xoay quanh vấn đề về nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới tiếp tục tổ chức tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, qua thảo luận các ý kiến của các thành viên tham dự, Chi bộ kết luận tăng cường giáo dục đảng viên và quần chúng nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trước những luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc Đảng, Nhà nước ta nhất là liên quan trong công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tình hình Biển đông, tình hình dịch bệnh.

Tin, hình: Huỳnh Tâm

Bài viết liên quan