Thành Đoàn, Hội sinh viên thành phố tặng quà và cảm ơn các bạn tình nguyện viên đã tích cực trong công tác hỗ trợ phòng, chống Dịch covid_19

Sáng ngày 26/8/2020. Thành Đoàn, Hội sinh viên thành phố Đà Nẵng tổ chức tặng quà và cảm ơn 13 bạn tình nguyện viên đã tích cực trong công tác hỗ trợ phòng, chống Dịch covid_19.

Tại 3 điểm trên địa bàn quận Sơn Trà là điểm cách ly các bệnh nhân Covid_19, tại đây có tổng gần 500 người; có hơn 13 bạn tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; đây là việc làm rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên thành phố. Cùng nhau chung tay phòng, chống dịch Covid_19 trong thời gian qua.

     Tin: Văn Tân.

Bài viết liên quan