Tuổi trẻ phường Tân Chính trao các suất ăn cho các chốt trực phòng, chống dịch Covid_19

Tuổi trẻ Tân Chính tiếp tục tiếp sức tuyến đầu Sáng nay tuổi trẻ Tân Chính đã trao 20 suất ăn sáng (bánh mì heo quay, nước uống)

Ngoài ra, Đoàn phường hỗ trợ 15 suất Mì quảng và 15 suất cam tươi cho bữa ăn chiều cho chốt trực.

Công việc hôm nay đội TNXK có 4 bạn xung phong đã chốt trực tại khu cách ly số 2, đường Hoàng Minh Thảo.

    Tin: Văn Tân.

Bài viết liên quan