THƯ CẢM ƠN CỦA TỔNG LÃNH SỰ QUÁN CHDCND LÀO TẠI ĐÀ NẴNG.

Tuổi trẻ Đà Nẵng tô thắm thêm tình cảm gắn bó keo sơn, chia ngọt sẻ bùi giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Bài viết liên quan