Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức thăm các đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch Covid_19 tại 8 chốt chặn trên địa bàn thành phố

Sáng ngày 13/8/2020. Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức thăm các đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch Covid_19 tại 8 chốt chặn trên địa bàn thành phố. Tổ chức trao 40 thùng nước uống, 40 thùng sữa, 8 hộp găng tay, 80 hộp C sủi, 8 thùng nước sát khuẩn…

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thể hiện sự quan tâm, động viên, để các đội hình thanh niên tình nguyện yên tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ chống dịch.

 

   Tin: BBT.

Bài viết liên quan