Tuổi trẻ Ngũ Hành Sơn xông pha trên mọi mặt trận phòng, chống dịch Covid -19 trên toàn địa bàn thành phố

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đoàn viên thanh niên quận Ngũ Hành Sơn đã hăng hái, xung phong tham gia các tổ giám sát tại cộng đồng khu dân cư cùng với các lực lượng chức năng.

Tính đến thời điểm ngày 31/7, tuổi trẻ Ngũ Hành Sơn tham gia hỗ trợ 27 chốt kiểm soát dịch Covid-19, bao gồm 02 chốt tại cửa ngõ ra vào thành phố, 4 chốt phong toả, cách ly và 21 chốt trên địa bàn dân cư, với những phần việc thiết thực: đo thân nhiệt, tuyên truyền nhân dân hạn chế đi lại, không ra vào khu vực phong toả, phân luồng giao thông…

Hoan nghênh tinh thần tuổi trẻ Ngũ Hành Sơn tô thêm màu áo xanh tiên phong cho tuổi trẻ Đà Nẵng góp phần cùng thành phố chống dịch Covid-19.

     Tin: Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn.

Bài viết liên quan