Tuổi trẻ Hoà Thọ Tây chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Tuổi trẻ Hoà Thọ Tây chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp nối các hoạt động trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, tuổi trẻ Hòa Thọ Tây đã hoàn thành và trao hơn 100 mũ chống giọt bắn trao tặng các lực lượng vũ trang, các tiểu thương Chợ Hoà Thọ Tây.

Ngoài ra tuổi trẻ Hòa Thọ Tây cũng ra quân tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào chợ…

  Tin: Đoàn phường Hòa Thọ Tây.

Bài viết liên quan