Đoàn Thanh niên Công an thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Công an thành phố, nhiệm kỳ 2017 -2022

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an TP; Đoàn Thanh niên Công an TP tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Công an TP, nhiệm kỳ 2017 -2022. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công an thành phố có sự đầu tư đổi mới trong các hoạt động, tạo được sự khởi sắc, chuyển biến tích cực trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, có nhiều sáng tạo, đổi mới trong cách làm, được đoàn viên hưởng ứng.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, có nhiều hình thức tổ chức phong phú, sinh động, hiệu quả như: Hội thi “Tuổi trẻ Công an TP học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, sinh hoạt chuyên đề “Phòng ngừa và đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng”; về nguồn tại các địa chỉ đỏ, phối hợp BCH Hội Phụ nữ Công an TP tham mưu tổ chức đối thoại giữa Đảng ủy, Lãnh đạo Công an TP với đoàn viên, hội viên phụ nữ hàng năm, tọa đàm về vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên phụ nữ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”…Trong công tác xã hội, tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng, các đồng chí đã có nhiều cố gắng và đã đạt những kết quả đáng khích lệ như: giúp dân làm 310m đường bêtông theo tiêu chuẩn nông thôn mới, tổ chức nhiều Ngày hội hiến máu tình nguyện, kết quả đạt 2.312 đơn vị máu, duy trì hoạt động “Ngân hàng máu sống”, Chương trình “Xuân yêu thương – Đông ấm áp” ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Nam; kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Các hoạt động này đã tạo được hiệu ứng xã hội tốt, làm cho hình ảnh người chiến sỹ Công an gần gũi hơn với nhân dân. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đoàn Thanh niên Công an TP có nét đổi mới, tạo sân chơi bổ ích để nâng cao kiến thức cho thanh niên như: Hội thi “Tuổi trẻ Công an thành phố với nghiệp vụ Cảnh sát điều tra”, “Tuổi trẻ Cảnh sát nhân dân với pháp luật”, định hướng, hướng dẫn các cơ sở đoàn đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn góp phần cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn phát biểu “Ghi nhận kết quả mà Đoàn Thanh niên Công an TP đã đạt được với nhiều mô hình hay, sáng tạo, các hoạt động tình nguyện thực sự tạo được hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Trong thời gian đến, Đoàn Công an TP cần đầu tư tổ chức thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đề ra các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt được trong nửa cuối nhiệm kỳ”. Đồng chí Đại tá Trần Đình Chung, Phó  Giám đốc Công an TP phát biểu “Đánh giá cao các hoạt động của tuổi trẻ Công an TP trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác đoàn và phong trào thanh niên CATP, chỉ đạo các chương trình hành động, nhất là thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sự phát triển của khoa học công nghệ và yêu cầu của công tác của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới, đầu tư nhiều hơn cho công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến phương tiện làm việc, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình công tác, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cần triển khai thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên CATP nhiệm kỳ 2017-2022”

Bài viết liên quan