THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Cách Mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017); Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ (2017-2022)

Điều lệ hội sinh viên

ĐIỀU LỆ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (Thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VII vào ngày 31 tháng 12 năm 2003)
Đăng ngày: 19/02/2012

Phóng sự Video

Số lượng truy cập:

012345678