THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
Chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017); Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ (2017-2022)

Điều lệ hội sinh viên

ĐIỀU LỆ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (Thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VII vào ngày 31 tháng 12 năm 2003)
Đăng ngày: 19/02/2012

Phóng sự Video

Số lượng truy cập:

012345678