THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và Chào đón Xuân Mậu Tuất 2018!

Điều lệ đội

Lượt xem: 168879

Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh ( Chương IV, V, VI, VII)
Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phụ trách.
 CH­ƯƠNG IV

TÀI CHÍNH CỦA ĐỘI

Điều 13:

- Kinh phí của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và hoạt động thiếu nhi do Nhà n­ước cấp, đơn vị được sử dụng có trách nhiệm quyết toán theo quy định hiện hành.

- Quỹ Đội: Đ­ược xây dựng từ kết quả lao động, tiết kiệm; đóng góp của tập thể và đội viên; do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan, đoàn thể xã hội, các tổ chức và cá nhân trong nước, quốc tế ủng hộ.

Điều 14:

Quỹ của chi đội và liên đội do Ban Chỉ huy chi đội, liên đội quản lý, sử dụng vào các hoạt động của Đội và báo cáo công khai tr­ước đại hội chi đội, liên đội.

 

CHƯ­ƠNG V

CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ĐỘI

Điều 15:

- Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh phải tiến hành công tác kiểm tra. Tổ chức Đội, cán bộ Đội và đội viên chịu sự kiểm tra của tổ chức Đội.

- Ban Chỉ huy liên đội cử 01 ủy viên phụ trách công tác kiểm tra.  

Điều 16:

Hội đồng Đội các cấp, theo phân cấp quản lý, có trách nhiệm:

- Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức Đội, cán bộ Đội, đội viên chấp hành Điều lệ Đội, nghị quyết
của Đội.

- Tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật về trẻ em, góp phần ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của thiếu nhi.

- Kiểm tra việc sử dụng kinh phí hoạt động của Đội do Nhà nư­ớc cấp và các nguồn Quỹ của Đội.

- Hội đồng Đội các cấp cử 01 ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát.

 

Chương VI

KHEN THƯ­ỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 17:

- Cán bộ phụ trách Đội, chỉ huy Đội, đội viên, thiếu nhi và tập thể Đội có thành tích được biểu d­ương, khen th­ưởng.

- Những tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội đều đ­ược tổ chức Đội xem xét khen thưởng hoặc đề nghị các cấp khen thưởng.

Điều 18:

Những tập thể Đội, đội viên vi phạm khuyết điểm đã đ­ược giúp đỡ, nếu không sửa chữa thì phê bình, khiển trách tr­ước chi đội, liên đội. Đội viên vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng bị xoá tên trong danh sách đội viên.

 

Ch­ương VII

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐỘI

 

Điều 19: 

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định.

 

Bình luận
Thêm bình luận
Chưa có bình luận nào ở đây.
Bạn có thể viết bình luận của bạn ở đây
Nội dung bình luận không quá 300 từ, bạn không thể chèn các thẻ HTML/Javascript vào nội dung bài viết
Tên :
Email :
Nội dung :
 

Phóng sự Video

Số lượng truy cập:

012345678