LỊCH CÔNG TÁC NĂM 2018

LỊCH TUẦNNỘI DUNG

TUẦN 33

Từ ngày (13/8/2018 đến ngày 19/8/2018)

TUẦN 32

Từ ngày (6/8/2018 đến ngày 12/8/2018)

TUẦN 31

Từ ngày (30/7/2018 đến ngày 5/8/2018)

TUẦN 30

Từ ngày (23/7/2018 đến ngày 29/7/2018)

TUẦN 29

Từ ngày (16/7/2018 đến ngày 22/7/2018)

TUẦN 28

Từ ngày (09/7/2018 đến ngày 15/7/2018)

TUẦN 27

Từ ngày (02/7/2018 đến ngày 08/7/2018)

TUẦN 26

Từ ngày (25/6/2018 đến ngày 01/7/2018)

TUẦN 25

Từ ngày (18/6/2018 đến ngày 24/6/2018)

TUẦN 24

Từ ngày (11/6/2018 đến ngày 17/6/2018)

TUẦN 23

Từ ngày (04/6/2018 đến ngày 10/6/2018)

TUẦN 22

Từ ngày (28/5/2018 đến ngày 03/6/2018)

TUẦN 21

Từ ngày (21/5/2018 đến ngày 27/5/2018)

TUẦN 17

Từ ngày (23/4/2018 đến ngày 29/4/2018)

TUẦN 16

Từ ngày (16/4/2018 đến ngày 22/4/2018)

TUẦN 15

Từ ngày (09/4/2018 đến ngày 15/4/2018)

TUẦN 14

Từ ngày (02/4/2018 đến ngày 08/4/2018)

TUẦN 13

Từ ngày (26/3/2018 đến ngày 01/4/2018)

TUẦN 12

Từ ngày (19/3/2018 đến ngày 25/03/2018)

TUẦN 11

Từ ngày (12/3/2018 đến ngày 18/03/2018)

TUẦN 10

Từ ngày (05/3/2018 đến ngày 11/03/2018)

TUẦN 9

Từ ngày (26/02/2018 đến ngày 04/03/2018)

TUẦN 8

Từ ngày (19/02/2018 đến ngày 25/02/2018)

TUẦN 7

Từ ngày (12/02/2018 đến ngày 18/02/2018)

TUẦN 6

Từ ngày (05/02/2018 đến ngày 11/02/2018)

TUẦN 5

Từ ngày (29/01/2018 đến ngày 04/02/2018)

TUẦN 4

Từ ngày (22/01/2018 đến ngày 28/01/2018)

TUẦN 3

Từ ngày (15/01/2018 đến ngày 21/01/2018)

TUẦN 2

Từ ngày (08/01/2018 đến ngày 14/01/2018)

TUẦN 1

Từ ngày (01/01/2018 đến ngày 07/01/2018)