THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
Chào mừng Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016)

Bài viết này không tồn tại.

Phóng sự Video

Số lượng truy cập:

012345678