THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Cách Mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017); Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ (2017-2022)
Thông tri triệu tập tham gia Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt, thực hiện Chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2017 của Bộ Chính trị; và Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng
 

Phóng sự Video

Số lượng truy cập:

012345678