THÀNH ĐOÀN ĐÀ NẴNG
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và Chào đón Xuân Mậu Tuất 2018!

Tin hoạt động Hội Đồng Đội

Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X
Tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa IX trình bày


           Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Kính thưa Đoàn chủ tịch,

Kính thưa Đại hội,

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, thể hiện khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2007 - 2012; xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017: Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, tôi xin trình bày những nội dung chủ yếu trong các văn kiện trình Đại hội.

I. PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX

Năm năm vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới đất nước tiếp tục thu được những thành tựu quan trọng. Thanh niên và công tác thanh niên tiếp tục nhận được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Năm Thanh niên 2011, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là những sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, là cơ hội, điều kiện thuận lợi, động lực tinh thần to lớn thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong bối cảnh đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước.

Công tác giáo dục của Đoàn được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới về phương thức và nội dung, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, ý thức pháp luật cho thanh thiếu nhi. Cuộc vận ðộng “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” ðýợc thực hiện sáng tạo, hiệu quả, trở thành nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của Ðoàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành ðộng của cán bộ, ðoàn viên, thanh niên. Công tác giáo dục chính trị tý týởng tiếp tục ðýợc chú trọng. Hình thức tổ chức học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tý týởng Hồ Chí Minh, quán triệt nghị quyết, chủ trýõng của Ðảng có nhiều đổi mới thông qua các hình thức sân khấu hóa, trực tuyến qua mạng internet… Lòng yêu nước trong thanh thiếu niên được khơi dậy mạnh mẽ thông qua các chương trình, hoạt động, như: “Hành trình vì biển đảo quê hương”, “Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi”, “Góp đá xây Trường Sa”, bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới... Công tác giáo dục truyền thống tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức sáng tạo, gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 120 năm Sinh nhật Bác, 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng, 80 năm Ngày thành lập Đoàn, 70 năm Ngày thành lập Đội, 55 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, 60 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Hoạt động “Thắp nến tri ân” và Tuần lễ đền ơn đáp nghĩa được tổ chức đồng loạt hàng năm trong phạm vi cả nước đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống được chú trọng với các chương trình tiêu biểu như: “Khi tôi 18”, “Học làm người có ích”, “Học kỳ trong quân đội”,… thông qua đó tạo môi trường cho đoàn viên, thanh thiếu niên rèn luyện, hướng đến những giá trị chân - thiện - mỹ. Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” được tổ chức rộng khắp ở tất cả các khu vực, đối tượng; nhiều gương điển hình tiên tiến đã được giới thiệu, cổ vũ, động viên thanh niên nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Với nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, trong nhiệm kỳ qua, tổ chức Đoàn đã tập trung xây dựng các điển hình tiên tiến trong từng đối tượng thanh niên; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các phong trào; tiếp cận và khai thác các phương tiện hiện đại, phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi, chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trong tuyên truyền, định hướng, giáo dục thế hệ trẻ. Các thiết chế giáo dục của Đoàn được xây dựng và củng cố thêm một bước. Bên cạnh hệ thống báo chí, xuất bản truyền thống, đã có thêm nhiều báo điện tử, phát thanh có hình, cổng hoặc trang thông tin điện tử. Các trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, Cung, nhà văn hóa thanh thiếu nhi do Đoàn quản lý tiếp tục phát triển, là nơi tập hợp thanh thiếu nhi, xây dựng các mô hình hoạt động, phát hiện năng khiếu và tài năng trẻ.

Hai phong trào lớn do Ðoàn phát ðộng tại Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ IX ðã khẳng ðịnh sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ, thông qua ðó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, ðảm bảo an sinh xã hội; ðồng thời chãm lo các nhu cầu, nguyện vọng chính ðáng của tuổi trẻ, cùng với các lực lýợng xã hội tạo ðiều kiện và môi trýờng cho sự phát triển toàn diện của thanh thiếu nhi.

Phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” được cụ thể hóa trên từng địa bàn, lĩnh vực, từ đó đã xuất hiện nhiều phong trào nhánh với nhiều mô hình, cách làm mới, hiệu quả. Đoàn đã chủ động triển khai các chương trình, đề án, đăng ký đảm nhận và tổ chức cho thanh niên thực hiện hàng triệu công trình, phần việc thanh niên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội, tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở những nơi khó khăn, gian khổ. Phong trào “Sáng tạo trẻ” được triển khai rộng rãi, đã khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất. Các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của thanh niên trong các lĩnh vực: xây dựng các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới trong thanh niên nông thôn; tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo đảm an toàn giao thông của thanh niên đô thị… tiếp tục phát triển, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, góp phần tham gia giải quyết những khó khăn, bức xúc tại mỗi địa phương, đơn vị. Phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục mở rộng về quy mô, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực sự là môi trường rèn luyện của tuổi trẻ. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hiến máu tình nguyện, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo gia đình chính sách, tham gia xóa đói, giảm nghèo... đã thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, y bác sỹ trẻ, trí thức trẻ, thanh niên công nhân, nông dân, công chức, viên chức trẻ, doanh nhân trẻ, đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tham gia. Các hoạt động xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được các cấp bộ đoàn triển khai có hiệu quả, đặc biệt trong lực lượng vũ trang, trên địa bàn dân cư. Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” và các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” có bước phát triển mới, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về lãnh thổ và chủ quyền của Tổ quốc. Các hoạt động tham gia cải cách hành chính được các cấp bộ đoàn quan tâm triển khai, góp phần đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trẻ và chính đội ngũ cán bộ đoàn, tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần, ý thức, thái độ làm việc, xây dựng lớp cán bộ, công chức, viên chức hiện đại với những tố chất năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy và cầu thị. Các hoạt động xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh, nhất là trong lực lượng doanh nhân trẻ, cán bộ, công chức trẻ, học sinh, sinh viên.

Phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã từng bước đi vào đời sống, gắn với những vấn đề thiết yếu của thanh niên như học tập, việc làm, vui chơi giải trí và phát triển kỹ năng xã hội. Các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đã trợ giúp thiết thực cho đoàn viên, thanh niên trong khối trường học thực hiện nhiệm vụ học tốt, dạy tốt, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh; giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường; hỗ trợ thanh niên công chức, viên chức, thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên trong các doanh nghiệp vươn lên làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, thanh niên nông thôn tiếp cận tri thức, công nghệ mới. Các hoạt động đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm đã góp phần chăm lo một trong những nhu cầu, lợi ích cơ bản của thanh niên. Trung ương Đoàn đề xuất với Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm, giai đoạn 2008 - 2015” và tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung của đề án. Các cấp bộ đoàn đã có nhiều đề xuất tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo cơ chế khuyến khích học nghề, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên tại các địa phương. Các hoạt động đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần được tổ chức ở từng cơ sở Đoàn với nhiều mô hình mới, sáng tạo, có sức lan tỏa trong thanh niên. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống văn hoá tinh thần của đoàn viên, thanh niên, trong đó, nhiều chương trình có giá trị nghệ thuật, chất lượng chuyên môn và ý nghĩa giáo dục cao. Thông qua đó, các cấp bộ đoàn đã phát hiện và cùng với các ngành, các cấp bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao cho đất nước. Các hoạt động đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội là nội dung hoạt động mới của các cấp bộ đoàn để đáp ứng nhu cầu của thanh niên trước yêu cầu, đòi hỏi của quá trình phát triển. Nhiệm kỳ qua, nhận thức của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về vai trò của kỹ năng xã hội trong bối cảnh hội nhập đã từng bước được nâng cao. Nhiều mô hình giáo dục kỹ năng do Đoàn tổ chức đã có kết quả tích cực, được xã hội thừa nhận.

Tổ chức Ðoàn không ngừng ðýợc xây dựng, củng cố, phát triển, với ðội ngũ hiện nay hõn 7,03 triệu ðoàn viên, chiếm 27,8% thanh niên trong ðộ tuổi 16 – 30. Các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” và tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chi đoàn, Đoàn cơ sở, nhất là đầu tư giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn trên địa bàn dân cư, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực dịch vụ. Công tác cán bộ Đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn đã giúp đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước được trẻ hóa, chuẩn hóa, chất lượng được nâng lên. Công tác luân chuyển cán bộ Đoàn được tăng cường trong các lĩnh vực, địa bàn công tác, giữa các cấp bộ đoàn, góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông qua hoạt động thực tiễn. Công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ được chú trọng hơn, đảm bảo đúng nguyên tắc “động”, “mở”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ được thực hiện thường xuyên, có sự phân cấp và gắn với chức danh, nhiệm vụ công tác cụ thể. Trường Đoàn hiện có tại một số địa phương được đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô đào tạo. Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ quyết định trở thành cơ sở giáo dục đại học công lập, chương trình, giáo trình đào tạo từng bước được chuẩn hóa. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, đối tượng tiếp cận được mở rộng trong nhiều lĩnh vực, địa bàn. Tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã tập trung phát triển các chi hội, đội, nhóm thanh niên, xây dựng lực lượng cốt cán và tăng cường công tác tập hợp đoàn kết thanh niên dân tộc, tôn giáo, hỗ trợ thanh niên yếu thế trong cơ hội phát triển. Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên của Hội tiếp tục được tăng cường. Điểm mới trong đoàn kết tập hợp thanh niên nhiệm kỳ qua là việc phát triển rộng rãi các tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam; bước đầu tiếp cận tập hợp cộng đồng thanh niên trên mạng, học sinh, sinh viên học tập ở nước ngoài; tăng cường phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Cùng với sự phát triển số lượng đoàn viên, hiện nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam có 8,2 triệu hội viên, Hội Sinh viên Việt Nam có  hơn 1 triệu hội viên, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có hơn 9.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, đã thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và một số Ban vận động thành lập các hội thuộc Hội LHTN Việt Nam. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn có chuyển biến. Các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm được xây dựng và triển khai thực hiện sát với thực tiễn, góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn, phát hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân được chú trọng. Vai trò xung kích, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được phát huy. Các cấp bộ đoàn đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; giới thiệu nhiều cán bộ trẻ đủ năng lực và phẩm chất cho các cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị; tập trung thực hiện các giải pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong 5 năm qua, toàn Đoàn đã giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp hơn 522 nghìn đảng viên, tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú ngày càng cao so với tổng số đảng viên được kết nạp hàng năm, riêng năm 2011 đạt 67,5%.

Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng có nhiều chuyển biến tích cực thông qua cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, chương trình "Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam" và các phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy", phong trào "Kế hoạch nhỏ", "Nghìn việc tốt".... Nội dung, phương thức giáo dục thiếu nhi tiếp tục được nghiên cứu đổi mới, giáo dục kỹ năng được đầu tư với nhiều mô hình hay như "Trại hè xanh", "Hành trình về với thiên nhiên"... Các cấp bộ Đoàn, Đội đã nhân rộng và tuyên dương các gương điển hình thiếu nhi học tập tốt, rèn luyện tốt, chỉ huy Đội giỏi, phụ trách Sao giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ. Hoạt động của hệ thống Cung, nhà thiếu nhi cấp tỉnh, cấp huyện được duy trì có hiệu quả.

Công tác quốc tế thanh niên trong nhiệm kỳ đánh dấu những bước phát triển mới. Hoạt động đối ngoại của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Đoàn tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức thanh niên các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các nước trong khu vực ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương, tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các hoạt động của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới. Vai trò của Đoàn trong các cơ chế và các hoạt động đa phương được đẩy mạnh, tích cực tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nước; tổ chức thành công nhiều hoạt động chính trị đối ngoại và giao lưu hữu nghị có quy mô lớn; qua đó, năng lực và nghiệp vụ của cán bộ đoàn các cấp và thanh niên trong hoạt động đối ngoại và giao lưu quốc tế được nâng cao.

Công tác tham mưu, chỉ đạo của Đoàn có nhiều đổi mới. Các cấp bộ đoàn đã tích cực tham mưu xây dựng chính sách mang tầm chiến lược đối với công tác thanh niên, đồng thời tập trung chỉ đạo các hoạt động hướng về cơ sở, đến với thanh niên, giải quyết những vấn đề bức thiết của thanh niên và công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Ban chấp hành đoàn các cấp đã thực hiện tốt vai trò cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đồng thời là cơ quan tham mưu cho cấp ủy đảng cùng cấp về công tác thanh niên; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức đánh giá kết quả các chương trình, nghị quyết liên tịch, ký kết các chương trình, nghị quyết mới, góp phần tạo cơ chế, nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các cấp bộ đoàn đã đề cao tính mục tiêu, tính hành động, tính cụ thể, thiết thực trong tổ chức các hoạt động; kế thừa các phương thức tổ chức phong trào đã có hiệu quả trong thực tiễn, như: Tháng Thanh niên, Năm Thanh niên, các chiến dịch cao điểm...; đồng thời sáng tạo nhiều cách làm mới, như: chỉ đạo đồng loạt, tổ chức các hoạt động tạo mẫu và hướng dẫn chuyển giao mô hình; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tổ chức Đoàn cấp tỉnh để vừa đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, vừa là bộ công cụ chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Công tác thi đua, khen thưởng của Đoàn đã đi vào thực chất hơn, kết hợp giữa tuyên dương với truyền thông rộng rãi, góp phần tạo động lực cổ vũ phong trào. Nhiều cấp bộ đoàn đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công việc.

Kính thưa các đồng chí,

Năm năm vừa qua, với những nỗ lực to lớn của hệ thống tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã được thực hiện thành công, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có nhiều bước, nhiều khâu mang tính đột phá mới. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội và các nghị quyết, chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong nhiệm kỳ đã tạo nên động lực thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ. Những quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn đã mang lại những bước tiến mới về lý luận và thực tiễn. Hoạt động của Đoàn được đoàn viên thanh niên đón nhận, cấp ủy đảng và chính quyền đồng tình ủng hộ, các lực lượng xã hội đánh giá cao. Uy tín và vị thế chính trị của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội tiếp tục được nâng lên; vị trí của thanh niên trong xã hội được đặt tương xứng. Những kết quả đó tiếp tục là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong thời gian tới. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, tôi đề nghị Đại hội nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước và chúc mừng những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa các đồng chí đại biểu,

Kính thưa Đại hội,

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta nghiêm túc kiểm điểm còn những hạn chế, yếu kém; đó là: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn tuy đã có đổi mới nhưng chưa tác động sâu sắc đến đông đảo đoàn viên, thanh niên. Công tác nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng thanh niên có lúc, có nơi thiếu kịp thời. Việc tổng kết và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác giáo dục của Đoàn còn hạn chế. Một số nội dung của hai phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” chưa được triển khai đồng bộ, hiệu quả chưa rõ nét. Mặc dù đã có cố gắng song những hoạt động đồng hành hỗ trợ, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của thanh niên nông thôn đi làm ăn xa theo thời vụ, thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, và việc gần gũi giúp đỡ để cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến còn gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý đoàn viên còn yếu kém. Nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn chậm đổi mới. Chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn trên địa bàn dân cư thấp. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn. Mô hình tổ chức và hoạt động của Đoàn trong một số loại hình cơ sở chưa được nghiên cứu để có giải pháp phù hợp. Công tác cán bộ đoàn chưa được đầu tư đúng mức; cơ sở vật chất, thiết chế vui chơi giải trí cho thiếu nhi còn ít và thiếu đồng bộ, việc huy động các nguồn lực xã hội chăm lo, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng chưa thật sự hiệu quả. Việc ban hành nghị quyết, chủ trương công tác của Đoàn chưa thực sự đổi mới, vẫn còn tình trạng hành chính, hình thức trong hoạt động của Đoàn; một số cấp bộ đoàn và cán bộ đoàn chưa thẳng thắn trong đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, sai trái; vai trò của tổ chức Đoàn trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm còn hạn chế.

Những hạn chế, yếu kém trên đây có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đó là: Việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác thanh vận của Đoàn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Năng lực, kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, xã hội, tác phong, lề lối công tác, tư duy đổi mới của một bộ phận cán bộ đoàn còn yếu, chưa bắt kịp yêu cầu, đòi hỏi của phong trào thanh niên. Chế độ, chính sách đãi ngộ cho cán bộ đoàn còn khó khăn, chưa động viên và thu hút được những cán bộ có năng lực, tâm huyết làm việc trong hệ thống tổ chức, đội ngũ của Đoàn. Công tác tham mưu của một số cấp bộ đoàn với cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thiếu chủ động và chưa hiệu quả. Cấp ủy đảng, chính quyền một số nơi chưa quan tâm đúng mức và thường xuyên đối với công tác thanh niên; giữa nhận thức và sự quan tâm đầu tư thực tế cho công tác thanh niên còn chưa tương xứng; việc tổ chức thực thi pháp luật, chính sách đối với thanh niên chưa thực sự hiệu quả; điều kiện hoạt động của Đoàn được quan tâm đầu tư nhưng chưa theo kịp sự phát triển của đất nước. Đời sống kinh tế khó khăn, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; môi trường gia đình, nhà trường và xã hội có những biểu hiện xuống cấp đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp làm cản trở những nỗ lực của tổ chức Đoàn trong công tác thu hút, tập hợp, vận động và giáo dục thanh niên.

Phóng sự Video

Số lượng truy cập:

012345678