Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Đoàn 9 tháng đầu năm triển khai đánh giá sơ kết hoạt động đoàn tại nơi cư trú giai đoạn 2018-2022; sơ kết thực hiện kết quả thực hiện Kết luận 07-KL/TWĐTN-BTC và Kết luận 08-KL/TWĐTN-BTC của Ban Bí thư Trung ương Đoàn

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư

Xem chi tiết