BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV

BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV

Sinh viên, công nhân khu công nghiệp bầu cử ở đâu?
Về nguyên tắc thì cử tri là sinh viên, công nhân thì cần phải đăng ký để được ghi tên vào danh sách cử tri nơi mình thường trú hoặc tạm trú.
Chủ nhật, 23/5/2021, ngày bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Những người không có mặt tại nơi cư trú vì đi công tác, du lịch, chữa bệnh…thì thực hiện quyền bầu cử như thế nào và những người như sinh viên, công nhân tại các khu công nghiệp sẽ đi bỏ phiếu bầu cử ở đâu?
Đối với những trường hợp cử tri đã đăng ký thường trú tại địa phương, nếu đã làm thủ tục khai báo tạm vắng trước khi đi lao động, học tập tại địa phương khác thì vẫn được coi là không thường trú tại địa phương. UBND cấp xã tại nơi công dân đăng ký thường trú không ghi tên công dân đó vào danh sách cử tri, trong trường hợp này công dân có quyền đăng ký để được ghi tên vào danh sách cử tri nơi mình đang tạm trú và thực hiện quyền bầu cử tại nơi tạm trú.
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã quy định là mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Và như vậy, về nguyên tắc thì cử tri là sinh viên, công nhân thì cần phải đăng ký để được ghi tên vào danh sách cử tri nơi mình thường trú hoặc tạm trú.
Trường hợp các trường đại học, cao đẳng hoặc khu công nghiệp được thành lập khu vực bỏ phiếu riêng thì cử tri là cán bộ, giáo viên, sinh viên, công nhân không thường trú hoặc tạm trú trong khu ký túc xá, khu nhà ở tập trung, ở khu công nghiệp mà có nguyện vọng tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu, nơi có trường đại học đó hoặc khu công nghiệp đó thì có quyền xin cấp giấy chứng nhận của UBND cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung vào danh sách cử tri, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo khu vực bỏ phiếu mới.

Nguồn VOV

Bài viết liên quan