Hướng dẫn

Ký hiệuNgàyTrích yếuTải
Số: 10-HD/TĐTN-TTNTH 28/5/2018Hướng dẫn Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2018Tải xuống
Số:12-HD/TĐTN-TNCNNT&ĐT5/6/2018Hướng dẫn Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến” năm 2018Tải xuống